niroosoft                    بسم الله الرحمن الرحیم

[ ورود ]

برنامه های مربوط به تستهای روانشناسی براساس کتاب (علی فتحی آشتیانی،محبوبه داستانی(1388) آزمون های روانشناختی ارزش یابی شخصیت وسلامت روان)  تحت نظارت مشاور روانشناس رامین نیرومندی  طراحی شده اند

نرم افزار های موجود:
نرم افزار  آزمون روانشناسی چند محوری میلون(Millon Clinical Multiaxial Inventory)
پرسشنامه شخصیتی آیزنک  The Eysenck Personality Questionnaire  EPQ
تست روانشناسی Symptom Checklist-90
نرم افزار مدیریت حساب های ماشین های سنگین(بولدزر، جرثقیل، لودر و ...)


لینک های دانلود:

MCMI-III(برنامه تست روانشناسی)
EPQبزرگسالان(برنامه تست روانشناسی)
SCL-90-R(برنامه تست روانشناسی)
crane(نرم افزار مدیریت حساب های ماشین های سنگین(بولدزر، جرثقیل، لودر و ...))
چنانچه پس از نصب نرم افزار سؤال ها به شکل علامت سؤال( ؟؟؟؟) مشاهده گردید کامپیوتر خود را به روش گفته شده در زیر تنظیم نمایید تا توانایی نمایش منوی فارسی را داشته باشد
برای ویندوز 7 مراحل زیر را طی کنید ویندوز های دیگر نیز با کمی تفاوت به همین شکل می باشد
start->Control panel->Clock, Language, and Region->Region and Language->administrative->Change system locale->
Current system locale را به persian تغییر دهید